tiež

auch

Som hladný. – Ja tiež.
Ich habe Hunger. – Ich auch.
ɪç ˈhaːbə ˈhʊŋɐ - ɪç aux
Mne sa to páči. – Mne tiež.
Es gefällt mir. – Mir auch.
εs gəˈfεlt miːɐ - miːɐ aux
Nie som študent. – On tiež nie.
Ich bin kein Student. – Er auch nicht.
ɪç bɪn kain ʃtuˈdεnt - eːɐ aux nɪçt
Mám to tiež rád.
Ich mag es auch.
ɪç maːk εs aux
A tiež hovoril, že...
Und er hat auch gesagt, dass...
ʊnt eːɐ hat aux gəˈzaːktˌ das
Prišiel tiež.
Er kam auch.
eːɐ kaːm aux