tešiť sa

sich freuen

Teším sa, že ťa uvidím.
Ich freue mich darauf, dich wiederzusehen.
ɪç frɔyə mɪç daˈraufˌ dɪç ˈviːdɐtsuzeːən
Tešíte sa?
Freut ihr euch?
frɔyt iːɐ ɔyç?
Teš sa! (hrozba)
Na, warte!
naˌ ˈvartə!