tento, táto, toto

dieser, diese, dieses

O tomto čase by tu už mal byť.
Um diese Zeit sollte er schon da sein.
ʊm ˈdiːzə tsait ˈzɔltə eːɐ ʃoːn daː zain
Práve toto ma štve.
Genau das nervt mich.
gəˈnau das nεrft mɪç
No toto! (údiv ap.)
Na so was!, Du meine Güte!
na zoː vas!ˌ duː ˈmainə ˈgyːtə!
práve v tomto okamihu
gerade in diesem Moment
gəˈraːdə ɪn ˈdiːzəm moˈmεnt