ten, tá, to

1(známy zo súvislosti) der, die, das

Kto je to dievča?
Wer ist das Mädel?
veːɐ ɪst das ˈmεːdl?
Čítal si ten román?
Hast du den Roman gelesen?
hast duː deːn roˈmaːn gəˈleːzn?
Podaj mi tú bielu tašku.
Reich mir die weiße Tasche.
raiç miːɐ diː ˈvaisə ˈtaʃə
Tá, ktorá nepracuje, má...
Diejenige, die nicht arbeitet, hat...
ˈdiːjeːnɪgəˌ diː nɪçt ˈarbaitətˌ hat

2(odkazuje na známy fakt ap.) das, es, (nejaký ten) mancher

To je zvláštne.
Das ist merkwürdig.
das ɪst ˈmεrkvʏrdɪç
To je moja matka. (predstavujem)
Das ist meine Mutter.
das ɪst ˈmainə ˈmʊtɐ
Ujde to. (na otázku ako sa máš?)
Es geht.
εs geːt
Čo ty na to?
Was sagst du dazu?
vas zaːkst duː daˈtsuː?
Spoločná mena, to jest euro...
Die gemeinsame Währung, das heißt der Euro...
diː gəˈmainzaːmə ˈvεːrʊŋˌ das haist deːɐ ˈɔyro
Je to zlé. (stav veci)
Das ist schlimm.
das ɪst ʃlɪm
Ten najkrajší darček, čo som kedy dostal...
Das schönste Geschenk, das ich je bekommen habe...
das ˈʃøːnstə gəˈʃεŋkˌ das ɪç jeː bəˈkɔmən ˈhaːbə
To je auto! (obdiv)
Was für ein Auto!
vas fyːɐ ain ˈauto!