teda

also

Tak teda začnime.
Also fangen wir an.
ˈalzo ˈfaŋən viːɐ an
Dobre teda, súhlasím.
Also/Na gut, ich stimme zu.
ˈalzo/na guːtˌ ɪç ˈʃtɪmə tsuː
To je teda nezmysel!
Was für ein Unsinn!
vas fyːɐ ain ˈʊnzɪn!
To je teda výborné.
Das ist ja toll.
das ɪst jaː tɔl