ťažký

schwer, schwierig

Nie je to pre teba príliš ťažké? (unesieš to?)
Ist es nicht zu schwer für dich?
ɪst εs nɪçt tsuː ʃveːɐ fyːɐ dɪç?
S ním je ťažké vyjsť.
Mit ihm ist es schwer auszukommen.
mɪt iːm ɪst εs ʃveːɐ ˈaustsukɔmən
To je ťažká otázka.
Das ist eine schwierige Frage.
das ɪst ˈainə ˈʃviːrɪgə ˈfraːgə
Má ťažký život.
Er hat ein schweres Leben.
eːɐ hat ain ˈʃveːrəs ˈleːbn
Sme v ťažkej situácii.
Wir sind in einer schwierigen Situation.
viːɐ zɪnt ɪn ˈainɐ ˈʃviːrɪgn zituaˈtsioːn
Nerob si z toho ťažkú hlavu.
Mach dir darüber keine Gedanken.
max diːɐ daˈryːbɐ ˈkainə gəˈdaŋkn
Táto taška je oveľa ťažšia.
Diese Tasche ist viel schwerer.
ˈdiːzə ˈtaʃə ɪst fiːl ˈʃveːrəɐ