ťažkosť

Schwierigkeit f, (zdravotná) Beschwerde f

Bude robiť ťažkosti.
Er wird Schwierigkeiten machen.
eːɐ vɪrt ˈʃviːrɪçkaitn ˈmaxn
Nechcel som vám spôsobiť ťažkosti.
Ich wollte Ihnen keine Schwierigkeiten bereiten.
ɪç ˈvɔltə ˈiːnən ˈkainə ˈʃviːrɪçkaitn bəˈraitn
Majú finančné ťažkosti.
Sie haben finanzielle Schwierigkeiten.
ziː ˈhaːbn finanˈtsiεlə ˈʃviːrɪçkaitn
Mám tráviace ťažkosti.
Ich habe Verdauungsbeschwerden.
ɪç ˈhaːbə fεɐˈdauʊŋsbəʃveːɐdn
Zvládol to bez ťažkostí.
Er hat es ohne Schwierigkeiten geschafft.
eːɐ hat εs ˈoːnə ˈʃviːrɪçkaitn gəˈʃaft
bez (väčších) ťažkostí
ohne (größere) Schwierigkeiten
ˈoːnə (ˈgrøːsəɐə) ˈʃviːrɪçkaitn