ťažko

schwer, schwierig

To ťažko. (spochybnenie)
Wohl kaum.
voːl kaum
Ťažko povedať.
(Das ist) Schwer zu sagen.
(das ɪst) ʃveːɐ tsuː ˈzaːgn
Bol ťažko (z)ranený vo vojne.
Er wurde im Krieg schwer verletzt.
eːɐ ˈvʊrdə ɪm kriːk ʃveːɐ fεɐˈlεtst
Ťažko pracovala, aby...
Sie hat schwer gearbeitet, um... zu....
ziː hat ʃveːɐ gəˈ|arbaitətˌ ʊm... tsuː...
Išlo to dosť ťažko.
Es ging (nur) sehr schwer.
εs gɪŋ (nuːɐ) zeːɐ ʃveːɐ
ťažko chorý
schwer krank
ʃveːɐ kraŋk
ťažko dostupný
schwer erreichbar
ʃveːɐ εɐˈraiçbaːɐ
ťažko zarobený/vybojovaný
schwer verdient/erkämpft
ʃveːɐ fεɐˈdiːnt/εɐˈkεmpft