takto

so, auf diese Art (und Weise), (nasledovne) folgendermaßen

Takto nič nedosiahneš.
Auf diese Art kannst du nichts erreichen.
auf ˈdiːzə aːɐt kanst duː nɪçts εɐˈraiçn
Takto sa nikam nedostaneme.
Das führt zu nichts.
das fyːɐt tsuː nɪçts
Takto by to nešlo.
So geht das nicht.
zoː geːt das nɪçt
Čo takto (vyzvanie)...
Wie wäre es mit...
viː ˈvεːrə εs mɪt
Čo takto si zaplávať?
Wie wäre es mit Schwimmen?
viː ˈvεːrə εs mɪt ˈʃvɪmən?