tak

1(takto) so, (ako - tak) sowohl - als auch

Urobil by to tak či tak.
Er würde das sowieso machen.
eːɐ ˈvʏrdə das zoviˈzoː ˈmaxn
Prečo? – Len tak.
Warum? – Nur so.
vaˈrʊm? - nuːɐ zoː
To nebude len tak.
Das wird nicht so einfach sein.
das vɪrt nɪçt zoː ˈainfax zain
Tak to nepôjde.
So geht das nicht.
zoː geːt das nɪçt
Ja to tak nenechám.
Ich kann das nicht so lassen.
ɪç kan das nɪçt zoː ˈlasn
Dobre mu tak.
Das geschieht ihm recht.
das gəˈʃiːt iːm rεçt
Tak poďme!
Also (nichts wie) los.
ˈalzo (nɪçts viː) loːs
Tak čo?
Und nun?
ʊnt nuːn?
Keby som tak vedela...
Wenn ich nur wüsste...
vεn ɪç nuːɐ ˈvʏstə
Nebolo mu dobre, tak išiel domov.
Er fühlte sich nicht wohl, also ging er nach Hause.
eːɐ ˈfyːltə zɪç nɪçt voːlˌ ˈalzo gɪŋ eːɐ naːx ˈhauzə
Preložil ho, a tak sa ho zbavil.
Er hat ihn umgesetzt und so ist er ihn losgeworden.
eːɐ hat iːn ˈʊmgəzεtst ʊnt zoː ɪst eːɐ iːn ˈloːsgəvɔrdn
Ahá, teda tak! (chápem)
Ach so!, Aha!, Ich verstehe!
ax zoː!ˌ aˈha!ˌ ɪç fεɐˈʃteːə!
No tak! (pohni sa ap.)
(Nun) Mach schon!
(nuːn) max ʃoːn!
No tak! (povzbudenie)
Komm schon!
kɔm ʃoːn!
a tak ďalej
und so weiter
ʊnt zoː ˈvaitɐ
ako muži, tak aj ženy
sowohl Männer als auch Frauen
zoˈvoːl ˈmεnɐ als aux frauən

2(asi, skoro) etwa, so

tak šestnásť.
Er kann etwa sechzehn sein.
eːɐ kan ˈεtva ˈzεçtseːn zain
Trvá to tak štyri hodiny.
Es dauert etwa vier Stunden.
εs ˈdauɐt ˈεtva fiːɐ ˈʃtʊndn