štvrť

Viertel n

Je tri štvrte na desať.
Es ist drei viertel zehn.
εs ɪst drai ˈfɪrtl tseːn
o štvrť hodiny
in einer Viertelstunde
ɪn ˈainɐ fɪrtlˈʃtʊndə
o štvrť na dve
um Viertel nach eins
ʊm ˈfɪrtl naːx ains
pred štvrť storočím
vor einem Vierteljahrhundert
foːɐ ˈainəm ˈfiːɐtljaɐhʊndɐt