stretávať sa

sich treffen, (zhromažďovať sa) sich versammeln

stretávať sa s kým
sich mit j-m treffen
zɪç ˈtrεfn
Pravidelne sa stretávame.
Wir treffen uns regelmäßig.
viːɐ ˈtrεfn ʊns ˈreːglmεːsɪç