sťažovať sa

sich beschweren über j-n/etw., sich beklagen über j-n/etw.

Budeme sa sťažovať u vedúceho.
Wir werden uns beim Chef beschweren.
viːɐ ˈveːɐdn ʊns baim ʃεf bəˈʃveːrən
Sťažovali sa na služby.
Sie haben sich über den Service beschwert.
ziː ˈhaːbn zɪç ˈyːbɐ deːn ˈsœːɐvɪs bəˈʃveːɐt
Sťažuje sa na bolesti hlavy.
Sie beschwert sich über Kopfschmerzen.
ziː bəˈʃveːɐt zɪç ˈyːbɐ ˈkɔpfʃmεrtsn
Nikto sa zatiaľ nesťažoval.
Bisher hat sich niemand beschwert.
bɪsˈheːɐ hat zɪç ˈniːmant bəˈʃveːɐt
Nemôžem sa sťažovať.
Ich kann nicht klagen.
ɪç kan nɪçt ˈklaːgn
Nesťažuj sa stále.
Klage nicht immer.
ˈklaːgə nɪçt ˈɪmɐ