stať sa

1(zmeniť sa na) werden

Stal som sa obeťou...
Ich bin zum Opfer... geworden.
ɪç bɪn tsʊm ˈɔpfɐ... gəˈvɔrdn
Stalo sa zvykom, že...
Es wurde zur Gewohnheit, dass...
εs ˈvʊrdə tsuːɐ gəˈvoːnhaitˌ das
Tento šport sa stáva čoraz obľúbenejším.
Dieser Sport wird immer beliebter.
ˈdiːzɐ ʃpɔrt vɪrt ˈɪmɐ bəˈliːptɐ

2(prihodiť sa) geschehen, passieren

Čo sa stalo?
Was ist passiert?
vas ɪst paˈsiːɐt?
Stalo sa niečo?
Ist was passiert?
ɪst vas paˈsiːɐt?
Čo sa ti stalo?
Was ist dir passiert?
vas ɪst diːɐ paˈsiːɐt?
Čo sa stalo s tou telkou?
Was ist mit dem Fernseher passiert?
vas ɪst mɪt deːm ˈfεrnzeːɐ paˈsiːɐt?
Nič sa nestalo. (na ospravedlnenie)
Nichts passiert., Macht nichts.
nɪçts paˈsiːɐtˌ maxt nɪçts
Rado sa stalo. (po poďakovaní)
Gern geschehen.
ˈgεrn gəˈʃeːən
sa stalo. (už je urobené)
Es wurde (schon) gemacht.
εs ˈvʊrdə (ʃoːn) gəˈmaxt
sa stalo. (bohužiaľ)
Schon passiert.
ʃoːn paˈsiːɐt
Ako sa to stalo?
Wie ist es passiert?
viː ɪst εs paˈsiːɐt?
Nestalo sa ti nič?
Bist du in Ordnung?
bɪst duː ɪn ˈɔrdnʊŋ?
Nič by sa ti nestalo, keby...
Es könnte nicht schaden, wenn du...
εs ˈkœntə nɪçt ˈʃaːdnˌ vεn duː
Nech sa stane čokoľvek.
Was auch immer kommen mag.
vas aux ˈɪmɐ ˈkɔmən maːk
Stala sa nehoda.
Es ist ein Unfall passiert.
εs ɪst ain ˈʊnfal paˈsiːɐt
Už sa to nikdy nestane.
Das wird nie mehr passieren.
das vɪrt niː meːɐ paˈsiːrən
Akoby sa stalo. (na žiadosť ap.)
Gesagt, getan.
gəˈzaːktˌ gəˈtaːn
To sa stáva.
Das kommt vor.
das kɔmt foːɐ