stáť1

1(na nohách ap.) stehen

Stoj!
Bleib stehen!
blaip ˈʃteːən!
Na čej strane stojíš?
Auf welcher Seite stehst du?
auf ˈvεlçɐ ˈzaitə ʃteːst duː?
Budem stáť pri tebe.
Ich werde dir beistehen.
ɪç ˈveːɐdə diːɐ ˈbaiʃteːən
Stojíš mi v ceste.
Du stehst mir im Weg.
duː ʃteːst miːɐ ɪm veːk
Stojíme pred problémom.
Wir stehen vor einem Problem.
viːɐ ˈʃteːən foːɐ ˈainəm proˈbleːm
Stoja ti hodinky.
Deine Uhr ist stehen geblieben.
ˈdainə uːɐ ɪst ˈʃteːən gəˈbliːbn
Na ceduli stálo...
Auf dem Schild stand...
auf deːm ʃɪlt ʃtant
Stojí si (pevne) na svojom. (neustúpi)
Er steht zu seiner Meinung.
eːɐ ʃteːt tsuː ˈzainɐ ˈmainʊŋ
Ako stojíme? (ako sme na tom)
Wie steht es mit uns?
viː ʃteːt εs mɪt ʊns?
Sotva stojím na nohách.
Ich kann mich kaum auf den Beinen halten.
ɪç kan mɪç kaum auf deːn ˈbainən ˈhaltn
Nad tým zostáva rozum stáť.
Da steht einem der Verstand still.
daː ʃteːt ˈainəm deːɐ fεɐˈʃtant ʃtɪl

2(mať záujem) interessiert sein, Interesse haben an j-m/etw.

Stojíš o mňa ešte?
Willst du mich immer noch?
vɪlst duː mɪç ˈɪmɐ nɔx?
Nestojím o súcit.
Ich brauche kein Mitleid.
ɪç ˈbrauxə kain ˈmɪtlait
Stojíte o to ešte?
Haben Sie daran noch Interesse?
ˈhaːbn ziː daˈran nɔx ɪntəˈrεsə?