starosť

Sorge f

Vezmem si to na starosť.
Ich werde dafür sorgen., Das wird meine Sorge sein.
ɪç ˈveːɐdə daˈfyːɐ ˈzɔrgnˌ das vɪrt ˈmainə ˈzɔrgə zain
Kto to má na starosti?
Wer ist dafür zuständig?
veːɐ ɪst daˈfyːɐ ˈtsuːʃtεndɪç?
To nie je tvoja starosť.
Das ist nicht deine Sorge.
das ɪst nɪçt ˈdainə ˈzɔrgə
Nerob si (s tým) starosti.
Mach dir keine Sorgen (darum).
max diːɐ ˈkainə ˈzɔrgn (daˈrʊm)
zahodiť starosti za hlavu
seine Sorgen vergessen/vertreiben
ˈzainə ˈzɔrgn fεɐˈgεsn/fεɐˈtraibn
vziať si koho/čo na starosť
die Sorge für j-n/etw. übernehmen
diː ˈzɔrgə ˈyːbɐneːmən