sprostý

1(hlúpy) blöd(e), dumm, doof

Nebuď sprostý.
Sei nicht blöd.
zai nɪçt bløːt
Je úplne sprostá.
Sie ist total doof.
ziː ɪst toˈtaːl doːf
sprostý ako poleno
dumm wie die Nacht
dʊm viː diː naxt

2(zlý) blöd(e), doof

za sprostých dvadsať eur
für mickrige zwanzig Euro
fyːɐ ˈmɪkrɪgə ˈtsvantsɪç ˈɔyro
... pre jednu sprostú chybu
... wegen eines einzigen blöden Fehlers
... ˈveːgn ˈainəs ˈaintsɪgn ˈbløːdn ˈfeːlɐs