správny

richtig, korrekt, recht

A správna odpoveď je...
Und die richtige Antwort ist...
ʊnt diː ˈrɪçtɪgə ˈantvɔrt ɪst
Nemôžem nájsť to správne slovo.
Ich kann das richtige Wort nicht finden.
ɪç kan das ˈrɪçtɪgə vɔrt nɪçt ˈfɪndn
Urobil správne rozhodnutie.
Er hat eine richtige Entscheidung getroffen.
eːɐ hat ˈainə ˈrɪçtɪgə εntˈʃaidʊŋ gəˈtrɔfn
byť v správnom čase na správnom mieste
zur rechten Zeit am rechten Ort sein
tsuːɐ ˈrεçtn tsait am ˈrεçtn ɔrt zain