správne

richtig, korrekt

Správne odpovedal na otázku.
Er hat die Frage richtig beantwortet.
eːɐ hat diː ˈfraːgə ˈrɪçtɪç bəˈ|antvɔrtət