spolu

gemeinsam, zusammen, (súčasne) gleichzeitig

Chodíme spolu. (ako partneri)
Wir sind zusammen.
viːɐ zɪnt tsuˈzamən
Chodili sme spolu do školy. (ako spolužiaci)
Wir sind zusammen zur Schule gegangen.
viːɐ zɪnt tsuˈzamən tsuːɐ ˈʃuːlə gəˈgaŋən
Vychádzame spolu dobre.
Wir kommen glänzend miteinander aus.
viːɐ ˈkɔmən ˈglεntsnt mɪt|aiˈnandɐ aus
Nevychádzajú spolu (dobre).
Sie verstehen sich nicht gut.
ziː fεɐˈʃteːən zɪç nɪçt guːt
Hovorili sme spolu o tom.
Wir haben davon gesprochen.
viːɐ ˈhaːbn daˈfɔn gəˈʃprɔxn
Ako to spolu súvisí?
Wie hängt das zusammen?
viː hεŋt das tsuˈzamən?