spoliehať sa, spoľahnúť sa

sich verlassen

Spolieham sa na teba.
Ich verlasse mich auf dich.
ɪç fεɐˈlasə mɪç auf dɪç
Spoľahnite sa.
Sie können versichert sein.
ziː ˈkœnən fεɐˈzɪçɐt zain
Môžeš sa spoľahnúť, že sa bude sťažovať.
Er wird sich beschweren, verlass dich drauf.
eːɐ vɪrt zɪç bəˈʃveːrənˌ fεɐˈlas dɪç drauf
Na to sa nespoliehaj.
Verlass dich nicht darauf.
fεɐˈlas dɪç nɪçt daˈrauf
Musia sa spoliehať na jeho pomoc.
Sie müssen sich auf seine Hilfe verlassen.
ziː ˈmʏsn zɪç auf ˈzainə ˈhɪlfə fεɐˈlasn
Dá sa naňho spoľahnúť?
Kann man sich auf ihn verlassen?
kan man zɪç auf iːn fεɐˈlasn?
Nedá sa na ňu spoľahnúť.
Es ist kein Verlass auf sie.
εs ɪst kain fεɐˈlas auf ziː