spojiť

verbinden, verknüpfen

Môžete ma spojiť s...?
Würden Sie mich bitte mit... verbinden?
ˈvʏrdn ziː mɪç ˈbɪtə mɪt... fεɐˈbɪndn?
Spojím sa s ním.
Ich melde mich bei ihm.
ɪç ˈmεldə mɪç bai iːm
Cesta spája mesto s pobrežím.
Die Straße verbindet die Stadt mit der Küste.
diː ˈʃtraːsə fεɐˈbɪndət diː ʃtat mɪt deːɐ ˈkʏstə
Ľudia si to spájajú s...
Man verbindet es oft mit...
man fεɐˈbɪndət εs ɔft mɪt
byť spojený s čím
mit etw. verbunden sein
ˈfεɐˈbʊndn zain
spojiť sily s kým
seine Kräfte vereinen mit j-m, sich mit j-m zusammentun
ˈzainə ˈkrεftə fεɐˈ|ainənˌ zɪç tsuˈzaməntuːn