späť

zurück

Poď/Vráť sa späť!
Komm zurück!
kɔm tsuˈrʏk!
Hneď som späť.
Ich bin gleich wieder da.
ɪç bɪn glaiç ˈviːdɐ daː
Už to nemôžeme vziať späť. (vyhlásenie ap.)
Das können wir nicht mehr zurücknehmen.
das ˈkœnən viːɐ nɪçt meːɐ tsuˈrʏkneːmən
Už niet cesty späť.
Es gibt kein Zurück mehr.
εs gipt kain tsuˈrʏk meːɐ