snívať (sa)

träumen

Snívalo sa mi o tebe.
Ich habe von dir geträumt.
ɪç ˈhaːbə fɔn diːɐ gəˈtrɔymt
Snívalo sa mu, že...
Er hat davon geträumt, dass...
eːɐ hat daˈfɔn gəˈtrɔymtˌ das
(No) to sa mi hádam sníva!
Ich träume wohl!, Das kann nicht (wahr) sein!
ɪç ˈtrɔymə voːl!ˌ das kan nɪçt (vaːɐ) zain!