snažiť sa

sich bemühen, streben nach etw., trachten

Budem sa maximálne snažiť.
Ich werde das Menschenmögliche tun.
ɪç ˈveːɐdə das ˈmεnʃnmøːklɪçə tuːn
Snažím sa ti len pomôcť.
Ich will dir nur helfen.
ɪç vɪl diːɐ nuːɐ ˈhεlfn
Snaž sa prísť.
Versuch zu kommen.
fεɐˈzuːx tsuː ˈkɔmən
Snaží sa zarobiť nejaké peniaze.
Er bemüht sich, etwas Geld zu verdienen.
eːɐ bəˈmyːt zɪçˌ ˈεtvas gεlt tsuː fεɐˈdiːnən
Úporne sa snažil nájsť si ďalšiu prácu.
Er hat sich große Mühe gegeben, eine andere Arbeit zu finden.
eːɐ hat zɪç ˈgroːsə ˈmyːə gəˈgeːbnˌ ˈainə ˈandərə ˈarbait tsuː ˈfɪndn