smrdieť

stinken, (schlecht) riechen

Čo to tu smrdí?
Was stinkt hier so?
vas ʃtɪŋkt hiːɐ zoː?
Smrdí to po cesnaku.
Es stinkt nach Knoblauch.
εs ʃtɪŋkt naːx ˈknoːplaux
Smrdí mu z úst.
Er riecht aus dem Mund.
eːɐ riːçt aus deːm mʊnt
Smrdia ti nohy.
Deine Füße stinken.
ˈdainə ˈfyːsə ˈʃtɪŋkn
To smrdí malérom.
Das riecht nach Problemen.
das riːçt naːx proˈbleːmən