smieť

dürfen

Smiem (ísť)?
Darf ich (gehen)?
darf ɪç (ˈgeːən)paradɔnˈtoːzə
Smiem prosiť?
Darf ich bitten?
darf ɪç ˈbɪtn?
Smieme vojsť?
Dürfen wir rein?
ˈdʏrfn viːɐ rain?
Smie sa to?
Darf man das?
darf man das?
nesmieť
nicht dürfen
nɪçt ˈdʏrfn
Nesmieš to nikomu povedať.
Du darfst es niemandem sagen.
duː darfst εs ˈniːmandəm ˈzaːgn
Nesmel som ísť von.
Ich durfte nicht hinaus.
ɪç ˈdʊrftə nɪçt hɪˈnaus
Nikto nesmie vedieť...
Niemand darf wissen...
ˈniːmant darf ˈvɪsn
Nikam nesmie. (má zaracha)
Er darf nicht raus/nach draußen.
eːɐ darf nɪçt raus/naːx ˈdrausn