smiať sa

lachen über j-n/etw.

Čomu sa smeješ?
Worüber lachst du?
voˈryːbɐ laxst duː?
Musel som sa smiať.
Ich musste lachen.
ɪç ˈmʊstə ˈlaxn
Nesmejte sa mi/mu.
Macht euch über mich/ihn nicht lustig.
maxt ɔyç ˈyːbɐ mɪç/iːn nɪçt ˈlʊstɪç
Smejú sa mi do očí.
Sie lachen mir ins Gesicht.
ziː ˈlaxn miːɐ ɪns gəˈzɪçt
Kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie.
Wer zuletzt lacht, lacht am besten.
veːɐ tsuˈlεtst laxtˌ laxt am ˈbεstn