slúžiť

1(ako sluha) dienen, im Dienst sein

Dnes slúži celý deň.
Heute hat er den ganzen Tag Dienst.
ˈhɔytə hat eːɐ deːn ˈgantsn taːk ˈdiːnst
Za vojny slúžil v námorníctve.
Während des Krieges diente er bei der Marine.
ˈvεːrənt dεs ˈkriːgəs ˈdiːntə eːɐ bai deːɐ maˈriːnə
Pápež bude slúžiť omšu.
Der Papst wird eine Messe halten.
deːɐ paːpst vɪrt ˈainə ˈmεsə ˈhaltn

2(mať funkciu) dienen

Miestnosť slúži ako sklad.
Der Raum dient als Lager.
deːɐ raum diːnt als ˈlaːgɐ
Starý stroj ešte slúži.
Die alte Maschine ist noch in Betrieb.
diː ˈaltə maˈʃiːnə ɪst nɔx ɪn bəˈtriːp
Pamäť mi už neslúži.
Mein Gedächtnis lässt schon nach.
main gəˈdεçtnɪs lεst ʃoːn naːx