slušne

anständig, artig, (obstojne) ansehnlich

Správaj sa slušne!
Benimm dich (anständig)!
bəˈnɪm dɪç (ˈanʃtεndɪç)!
Bol slušne oblečený.
Er war anständig gekleidet.
eːɐ vaːɐ ˈanʃtεndɪç gəˈklaidət
Vie celkom slušne po anglicky.
Er spricht/kann leidlich Englisch.
eːɐ ʃprɪçt/kan ˈlaitlɪç ˈεŋlɪʃ