slobodný

frei, (nezadaný) ledig

Je slobodný alebo ženatý?
Ist er ledig oder verheiratet?
ɪst eːɐ ˈleːdɪç ˈoːdɐ fεɐˈhairaːtət?
Bolo to jeho slobodné rozhodnutie.
Es war seine freie Entscheidung.
εs vaːɐ ˈzainə ˈfraiə εntˈʃaidʊŋ
mať slobodný prístup k informáciám
freien Zugang zu Informationen haben
fraiən ˈtsuːgaŋ tsuː ɪnfɔrmaˈtsioːnən ˈhaːbn