slepý

blind

Nie som slepý!
Ich bin (ja) nicht blind!
ɪç bɪn (jaː) nɪçt blɪnt!
Si slepý, alebo čo?
Bist du blind oder was?
bɪst duː blɪnt ˈoːdɐ vas?
Je tam slepá ulica.
Da gibt es eine Sackgasse.
daː gipt εs ˈainə ˈzakgasə
Museli mu vybrať/vyoperovať slepé črevo.
Ihm musste der Blinddarm rausoperiert werden.
iːm ˈmʊstə deːɐ ˈblɪntdarm ˈraus|operiːɐt ˈveːɐdn
Dostali sme sa do slepej uličky.
Wir sind in eine Sackgasse geraten.
viːɐ zɪnt ɪn ˈainə ˈzakgasə gəˈraːtn
byť slepý na pravé/ľavé oko
auf dem rechten/linken Auge blind sein
auf deːm ˈrεçtn/ˈlɪŋkn ˈaugə blɪnt zain
Je slepý ako patrón/krt.
Er ist blind wie eine Fledermaus/ein Maulwurf.
eːɐ ɪst blɪnt viː ˈainə ˈfleːdɐmaus/ain ˈmaulvʊrf
Medzi slepými je jednooký kráľom.
Unter den Blinden ist der Einäugige König.
ˈʊntɐ deːn ˈblɪndn ɪst deːɐ ˈain|ɔygɪgə ˈkøːnɪç