sledovať

1(ísť za niekým) folgen j-m, verfolgen j-n

Sledujú nás.
Wir werden verfolgt.
viːɐ ˈveːɐdn fεɐˈfɔlkt
Sledujte šípky. (dovedú vás k cieľu)
Folgen Sie den Wegweisern.
ˈfɔlgn ziː deːn ˈveːkvaizɐn
Dali ho sledovať.
Man hat ihn überwachen lassen.
man hat iːn yːbɐˈvaxn ˈlasn

2(venovať pozornosť) beobachten, (kontrolovať) überwachen

Sleduj ma!
Schau, was ich mache!
ʃauˌ vas ɪç ˈmaxə!
Sledovali sme to v televízii.
Wir haben es im Fernsehen gesehen.
viːɐ ˈhaːbn εs ɪm ˈfεrnzeːən gəˈzeːən
Stále sleduje čas. (netrpezlivo)
Er guckt ständig auf die Uhr.
eːɐ gʊkt ˈʃtεndɪç auf diː uːɐ
Čo tým sleduješ? (máš v úmysle)
Was willst du damit erreichen?
vas vɪlst duː daˈmɪt εɐˈraiçn?