slabý

schwach

To je moja slabá stránka.
Das ist meine schwache Seite.
das ɪst ˈmainə ˈʃvaxə ˈzaitə
Batérie sú slabé.
Die Batterien sind schwach.
diː batəˈriːən zɪnt ʃvax
To je slabá útecha.
Das ist nur ein schwacher Trost.
das ɪst nuːɐ ain ˈʃvaxɐ troːst
Slabo prší.
Es regnet leicht.
εs ˈreːgnət laiçt
slabá návštevnosť
niedrige Besucherzahl
ˈniːdrɪgə bəˈzuːxɐtsaːl
slabý ako mucha
matt wie eine Fliege
mat viː ˈainə ˈfliːgə