skoro1

bald, (zavčasu) früh

Vrátim sa skoro.
Ich bin bald zurück.
ɪç bɪn balt tsuˈrʏk
Si tu veľmi skoro.
Du bist zu früh da.
duː bɪst tsuː fryː daː
Ešte je (príliš) skoro.
Es ist noch (zu) früh.
εs ɪst nɔx (tsuː) fryː
Skoro ráno vstávam.
Ich stehe früh auf.
ɪç ˈʃteːə fryː auf
skoro na jar
im frühen Frühling
ɪm ˈfryːən ˈfryːlɪŋ
Do skorého videnia.
Bis bald!
bɪs balt!