skôr1

früher, (kedysi) einst, (skôr než) bevor

Môžem prísť skôr?
Kann ich früher kommen?
kan ɪç ˈfryːɐ ˈkɔmən?
Ste tu (o pol hodiny) skôr.
Sie sind eine Stunde früher da.
ziː zɪnt ˈainə ˈʃtʊndə ˈfryːɐ daː
Čím skôr, tým lepšie.
Je früher, desto besser.
jeː ˈfryːɐˌ ˈdεsto ˈbεsɐ
Skôr než príde...
Bevor er kommt...
bəˈfoːɐ eːɐ kɔmt
Mal si mi to povedať skôr!
Du hättest mir das früher sagen sollen!
duː ˈhεtəst miːɐ das ˈfryːɐ ˈzaːgn ˈzɔlən!
Neviem, kam skôr skočiť/čo skôr.
Ich bin immer auf Trab.
ɪç bɪn ˈɪmɐ auf traːp