sebe

sich (selbst), (vyjadrenie vzájomnosti) einander

Nerád hovorím o sebe.
Ich spreche nicht gern von mir (selbst).
ɪç ˈʃprεçə nɪçt ˈgεrn fɔn miːɐ (zεlpst)
Veľa si o sebe myslí.
Er hat eine hohe Meinung von sich (selbst).
eːɐ hat ˈainə ˈhoːə ˈmainʊŋ fɔn zɪç (zεlpst)
Hodia sa k sebe?
Passen die zwei zueinander?
ˈpasn diː tsvai tsu|aiˈnandɐ?
Tie farby sa k sebe hodia.
Die Farben passen zueinander.
diː ˈfarbn ˈpasn tsu|aiˈnandɐ
Uprac (si) to po sebe!
Räume hinter dir auf!
ˈrɔymə ˈhɪntɐ diːɐ auf!
Čo si o sebe myslíš!
Was denkst du wer du bist!
vas dεŋkst duː veːɐ duː bɪst!
Mám to tričko na sebe.
Ich habe das T-Shirt an.
ɪç ˈhaːbə das ˈtiːʃøːɐt an
Nemám to teraz pri sebe.
Ich habe es jetzt nicht bei mir.
ɪç ˈhaːbə εs jεtst nɪçt bai miːɐ
sám osebe (ako taký)
als solcher, an sich
als ˈzɔlçɐˌ an zɪç
päť dní po sebe
fünf Tage hintereinander
fʏnf ˈtaːgə hɪntɐ|aiˈnandɐ