sa, si

1(osoba je pôvodcom i objektom deja) sich

Ako sa máš?
Wie geht's?
viː geːts?
Dobre sa bavte.
Viel Vergnügen/Spaß!
fiːl fεɐˈgnyːgn/ʃpaːs!
Verí si.
Er traut sich.
eːɐ traut zɪç
Zlomil si palec.
Er hat sich den Daumen gebrochen.
eːɐ hat zɪç deːn ˈdaumən gəˈbrɔxn
Čo si myslíš?
Was meinst du?
vas mainst duː?
Kúpil som si bicykel.
Ich habe (mir) ein Fahrrad gekauft.
ɪç ˈhaːbə (miːɐ) ain ˈfaːɐraːt gəˈkauft
Nepozdáva sa mi to. (je to podozrivé)
Das gefällt mir nicht besonders.
das gəˈfεlt miːɐ nɪçt bəˈzɔndɐs
Odopnite si bezpečnostný pás.
Lösen Sie den Sicherheitsgurt.
ˈløːzn ziː deːn ˈzɪçɐhaitsgʊrt

2(vzájomnosť) einander

Pomáhame si.
Wir helfen einander.
viːɐ ˈhεlfn ˈainandɐ
Dokonale sa dopĺňajú.
Sie ergänzen einander perfekt.
ziː εɐˈgεntsn ˈainandɐ pεrˈfεkt
Stále sa hádajú.
Sie streiten sich ständig.
ziː ˈʃtraitn zɪç ˈʃtεndɪç

3(trpný stav) werden + minulé príčastie, (neosobné vyjadrenie) man

Nevie sa...
Man weiß nicht...
man vais nɪçt
Malo by sa to urobiť hneď.
Es sollte sofort gemacht werden.
εs ˈzɔltə zoˈfɔrt gəˈmaxt ˈveːɐdn
To sa nerobí.
Das macht man nicht.
das maxt man nɪçt