s, so

mit

Poďte so mnou.
Kommen Sie mit.
ˈkɔmən ziː mɪt
S radosťou.
Gern., Mit Vergnügen.
ˈgεrnˌ mɪt fεɐˈgnyːgn
Stretnem sa s ním zajtra.
Ich treffe mich morgen mit ihm.
ɪç ˈtrεfə mɪç ˈmɔrgn mɪt iːm
Ako s ním vychádzaš?
Wie kommst du mit ihm aus?
viː kɔmst duː mɪt iːm aus?
Oženil sa s ňou?
Hat er sie geheiratet?
hat eːɐ ziː gəˈhairatət?
Rozišla som sa s ním.
Ich habe mich von ihm getrennt.
ɪç ˈhaːbə mɪç fɔn iːm gəˈtrεnt
Budeme hrať s Anglickom.
Wir werden gegen England spielen.
viːɐ ˈveːɐdn ˈgeːgn ˈεŋlant ˈʃpiːlən
Dohodli sme sa s nimi.
Wir sind mit ihnen übereingekommen.
viːɐ zɪnt mɪt ˈiːnən yːbɐˈ|aingəkɔmən
To nemá nič spoločné s...
Das hat mit... nichts zu tun.
das hat mɪt... nɪçts tsuː tuːn
Čo je s ním?
Was ist mit ihm los?
vas ɪst mɪt iːm loːs?
Niečo s tým je. (v neporiadku)
Hier stimmt etwas nicht.
hiːɐ ʃtɪmt ˈεtvas nɪçt
Daj mi s tým pokoj.
Lass mich damit in Ruhe/Frieden.
las mɪç daˈmɪt ɪn ˈruːə/ˈfriːdn
S pozdravom (v liste ap.)
Viele/Herzliche/Liebe Grüße, Mit freundlichen Grüßen
ˈfiːlə/ˈhεrtslɪçə/ˈliːbə ˈgryːsəˌ mɪt ˈfrɔyntlɪçn ˈgryːsn
Veľmi sa s tým nepáral.
Er hat sich damit nicht aufgehalten.
eːɐ hat zɪç daˈmɪt nɪçt ˈaufgəhaltn
chlieb s maslom
Butterbrot n
ˈbʊtɐbroːt
vedro s vodou
ein Eimer (voll) Wasser
ain ˈaimɐ (fɔl) ˈvasɐ