ruka

Arm m, (časť od zápästia) Hand f

Ruky hore!
Hände hoch!
ˈhεndə hoːx!
Potrebujem si umyť ruky.
Ich muss mir die Hände waschen.
ɪç mʊs miːɐ diː ˈhεndə ˈvaʃn
Mám to stále poruke.
Ich habe es immer zur Hand.
ɪç ˈhaːbə εs ˈɪmɐ tsuːɐ hant
Zlomil som si ruku.
Ich habe mir den Arm gebrochen.
ɪç ˈhaːbə miːɐ deːn arm gəˈbrɔxn
(Po)daj mi ruku!
Gib mir deine Hand!
giːp miːɐ ˈdainə hant!
Z ktorej ruky? (vyber si)
Aus welcher Hand (denn)?
ˈaus ˈvεlçɐ hant (dεn)paradɔnˈtoːzə
v dobrých rukách.
Sie sind in guten Händen.
ziː zɪnt ɪn ˈguːtn ˈhεndn
Svoj mobil mám vždy poruke.
Ich habe mein Handy immer bei der Hand.
ɪç ˈhaːbə main ˈhεndi ˈɪmɐ bai deːɐ hant
Majte to vždy poruke.
Habt es immer griffbereit.
hapt εs ˈɪmɐ ˈgrɪfbərait
Tie peniaze dostal na ruku.
Er hat das Geld auf die Hand bekommen.
eːɐ hat das gεlt auf diː hant bəˈkɔmən
Je to trochu od ruky.
Es liegt ein bisschen weit ab vom Schuss.
εs liːkt ain ˈbɪsçən vait ap fɔm ʃʊs
Ruku na to!
Hand drauf!
hant drauf!
požiadať koho o ruku
j-m einen Heiratsantrag machen
ˈainən ˈhairaːts|antraːk ˈmaxn
podať si ruku s kým
j-m die Hand schütteln
diː hant ˈʃʏtln
veštiť komu z ruky
j-m aus der Hand wahrsagen/lesen
aus deːɐ hant ˈvaːɐzaːgn/ˈleːzn
hodinová/malá ručička
Stundenzeiger m, der kleine Zeiger
ˈʃtʊndntsaigɐˌ deːɐ ˈklainə ˈtsaigɐ
minútová/veľká ručička
Minutenzeiger m, der große Zeiger
miˈnuːtntsaigɐˌ deːɐ ˈgroːsə ˈtsaigɐ