rozprávať sa

sich unterhalten, reden

O čom ste sa rozprávali?
Worüber habt ihr geredet?
voˈryːbɐ haːpt iːɐ gəˈreːdət?
Nemám chuť sa rozprávať.
Ich habe keine Lust, mich zu unterhalten.
ɪç ˈhaːbə ˈkainə lʊstˌ mɪç tsuː ʊntɐˈhaltn
Nerozprávame sa spolu. (sme rozhádaní)
Wir sprechen nicht miteinander.
viːɐ ˈʃprεçn nɪçt mɪt|aiˈnandɐ