rozprávať

sprechen, reden

Priveľa rozprávaš.
Du redest zu viel.
duː ˈreːdəst tsuː fiːl
Kedysi dávno mi o tom rozprával.
Er hat mir mal davon erzählt.
eːɐ hat miːɐ maːl daˈfɔn εɐˈtsεːlt
Rozprávali sme sa do desiatej.
Wir haben bis zehn geplaudert.
viːɐ ˈhaːbn bɪs tseːn gəˈplaudɐt