rozísť sa

auseinandergehen, sich trennen

Rozišli sme sa pred dvoma týždňami.
Wir haben uns vor zwei Wochen getrennt.
viːɐ ˈhaːbn ʊns foːɐ tsvai ˈvɔxn gəˈtrεnt
Práve sa rozišiel so svojou priateľkou.
Er hat grade mit seiner Freundin Schluss gemacht.
eːɐ hat ˈgraːdə mɪt ˈzainɐ ˈfrɔyndɪn ʃlʊs gəˈmaxt
Jej rodičia sa rozišli.
Ihre Eltern haben sich getrennt.
ˈiːrə ˈεltɐn ˈhaːbn zɪç gəˈtrεnt