rovný

gerade, aufrecht, direkt

Stálo to rovnú stovku.
Es hat genau hundert gekostet.
εs hat gəˈnau ˈhʊndɐt gəˈkɔstət
Rozdelíme sa rovným dielom.
Wir teilen es uns gleichmäßig.
viːɐ ˈtailən εs ʊns ˈglaiçmεːsɪç
Rozprávajú sa spolu ako rovný s rovným.
Sie behandeln einander gleichberechtigt., Sie begegnen einander auf Augenhöhe.
ziː bəˈhandln ˈainandɐ ˈglaiçbərεçtɪçtˌ ziː bəˈgeːgnən ˈainandɐ auf ˈaugnhøːə
Všetci ľudia sú si rovní.
Alle Menschen sind (einander) gleich.
ˈalə ˈmεnʃn zɪnt (ˈainandɐ) glaiç
skočiť do toho rovnými nohami
ins kalte Wasser springen
ɪns ˈkaltə ˈvasɐ ˈʃprɪŋən