rovnako

gleich, genau(so)

Sú rovnako starí.
Sie sind gleichaltrig.
ziː zɪnt ˈglaiç|altrɪç
K všetkým zákazníkom sa správajú rovnako.
Sie behandeln alle Kunden gleich.
ziː bəˈhandln ˈalə ˈkʊndn glaiç