rodina

Familie f

Plánujete si založiť rodinu?
Habt ihr vor, eine Familie zu gründen?
hapt iːɐ foːɐˌ ˈainə faˈmiːliə tsuː ˈgrʏndn?
Majú veľkú rodinu.
Sie haben eine große Familie.
ziː ˈhaːbn ˈainə ˈgroːsə faˈmiːliə
Pochádza z dobrej rodiny.
Sie stammt aus einer guten Familie.
ziː ʃtamt aus ˈainɐ ˈguːtn faˈmiːliə
To sa v rodine dedí. (črta ap.)
Das wird in der Familie vererbt.
das vɪrt ɪn deːɐ faˈmiːliə fεɐˈ|εrpt
byť hlavou rodiny
das Haupt der Familie sein
das haupt deːɐ faˈmiːliə zain