robiť

machen, tun

Čo (tu) robíš?
Was machst du (hier)?
vas maxst duː (hiːɐ)paradɔnˈtoːzə
Čo budem/mám robiť?
Was werde/soll ich tun?
vas ˈveːɐdə/zɔl ɪç tuːn?
Nerobte to!
Macht es nicht!
maxt εs nɪçt!
Robím na tom.
Ich bin dabei.
ɪç bɪn ˈdabai
Robím, čo môžem.
Ich mache/tue, was ich nur kann., Ich tue mein Bestes.
ɪç ˈmaxə/tuːəˌ vas ɪç nuːɐ kanˌ ɪç tuːə main bəˈstəs
Robíš chybu.
Du machst einen Fehler.
duː maxst ˈainən ˈfeːlɐ
Robíš nejaké športy?
Treibst du Sport?
traipst duː ʃpɔrt?
Robíš mi starosti.
Du machst mir Sorgen.
duː maxst miːɐ ˈzɔrgn
Robí mi to radosť.
Das macht mir Freude.
das maxt miːɐ ˈfrɔydə
Rob, čo hovorím.
Tue, was ich dir sage.
tuːəˌ vas ɪç diːɐ ˈzaːgə
Rob si, čo chceš.
Mach, was du willst.
maxˌ vas duː vɪlst
Ako sa to robí?
Wie macht man das?
viː maxt man das?
To sa nerobí!
Das macht man nicht!
das maxt man nɪçt!
Tu nemáš čo robiť! (hľadať)
Hier hast du nichts zu suchen!
hiːɐ hast duː nɪçts tsuː ˈzuːxn!
Alkohol mi nerobí dobre.
Alkohol tut mir nicht gut.
ˈalkohoːl tuːt miːɐ nɪçt guːt
Nerob si (s tým) starosti.
Mach dir keine Sorgen (darum).
max diːɐ ˈkainə ˈzɔrgn (daˈrʊm)
Nič si z toho nerob.
Mach dir nichts draus., Immer mit der Ruhe.
max diːɐ nɪçts drausˌ ˈɪmɐ mɪt deːɐ ˈruːə
Robíš si zo mňa psinu?
Du spinnst ja wohl!
duː ʃpɪnst jaː voːl!
Robil sa, akože...
Er tat, als ob...
eːɐ taːtˌ als ɔp
Nerob unáhlené závery!
Ziehe keine voreiligen Schlüsse!
ˈtsiːə ˈkainə ˈfoːɐ|ailɪgn ˈʃlʏsə!
Čo rád robíš?
Was macht dir Spaß?
vas maxt diːɐ ʃpaːs?
Nerob z toho takú vedu!
Mach keine Wissenschaft daraus!
max ˈkainə ˈvɪsnʃaft daˈraus!
Robí zo seba hlupáka. (nechápavého)
Er stellt sich dumm.
eːɐ ʃtεlt zɪç dʊm