radosť

Freude f, Vergnügen n, (zábava) Spaß m

To mám radosť.
Das freut mich., Da bin ich froh.
das frɔyt mɪçˌ daː bɪn ɪç froː
radosť z...
Er freut sich über...
eːɐ frɔyt zɪç ˈyːbɐ
Urobilo mi to radosť.
Ich habe mich gefreut., Es hat mir Freude gemacht/bereitet.
ɪç ˈhaːbə mɪç gəˈfrɔytˌ εs hat miːɐ ˈfrɔydə gəˈmaxt/bəˈraitət
Na moju veľkú radosť...
Zu meiner großen Freude...
tsuː ˈmainɐ ˈgroːsn ˈfrɔydə
S radosťou. (odpoveď na pozvanie ap.)
Mit Vergnügen.
mɪt fεɐˈgnyːgn
S radosťou vám pomôžem.
Es wird mir ein Vergnügen sein, Ihnen zu helfen.
εs vɪrt miːɐ ain fεɐˈgnyːgn zainˌ ˈiːnən tsuː ˈhεlfn
S radosťou vám oznamujem, že...
Mit großer Freude teile ich Ihnen mit, dass...
mɪt ˈgroːsɐ ˈfrɔydə ˈtailə ɪç ˈiːnən mɪtˌ das
Oči jej žiarili radosťou.
Ihre Augen strahlten vor Freude.
ˈiːrə ˈaugn ˈʃtraːltn foːɐ ˈfrɔydə
Deti sú moja jediná radosť.
Die Kinder sind meine einzige Freude.
diː ˈkɪndɐ zɪnt ˈmainə ˈaintsɪgə ˈfrɔydə
skákať/plakať od radosti (veľmi sa tešiť)
vor Freude springen/weinen
foːɐ ˈfrɔydə ˈʃprɪŋən/ˈvainən