rada

Rat(schlag) m

Požiadal ma o radu.
Er hat mich um Rat gebeten.
eːɐ hat mɪç ʊm raːt gəˈbeːtn
Neviem si rady.
Ich weiß mir keinen Rat.
ɪç vais miːɐ ˈkainən raːt
Dám ti dobrú radu.
Ich gebe dir einen guten Rat.
ɪç ˈgeːbə diːɐ ˈainən ˈguːtn raːt
Riadim sa tvojimi radami.
Ich befolge deine Ratschläge.
ɪç bəˈfɔlgə ˈdainə ˈraːtʃlεːgə
Poslúchnite/Dajte na moju radu.
Hört auf meinen Rat.
høːɐt auf ˈmainən raːt