pýtať sa

fragen nach j-m/etw.

Pýtal si sa ho na tú prácu?
Hast du ihn wegen der Arbeit gefragt?
hast duː iːn ˈveːgn deːɐ ˈarbait gəˈfraːkt?
Prestaň sa tak hlúpo pýtať.
Frag nicht so dumm.
fraːk nɪçt zoː dʊm
Pýtal sa na teba šéf.
Der Chef fragte nach dir.
deːɐ ʃεf ˈfraːktə naːx diːɐ
Nebojte sa pýtať.
Haben Sie keine Angst zu fragen.
ˈhaːbn ziː ˈkainə aŋst tsuː ˈfraːgn
Priveľa sa pýtaš!
Du fragst zu viel!
duː fraːkst tsuː fiːl!
Ani sa nepýtaj!
Frag lieber nicht!
fraːk ˈliːbɐ nɪçt!
Mňa sa nepýtaj. (neviem)
Da fragst du mich zu viel.
daː fraːkst duː mɪç tsuː fiːl
Nikto sa ťa nepýtal.
Niemand hat dich gefragt.
ˈniːmant hat dɪç gəˈfraːkt